Informacje o RODO

Administratorem danych osobowych jest FLOOMLI Szymon Kumorowski, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Raba Wyżna 128 (34-721), NIP: 7352785475. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy korespondencyjnie pod powyższym adresem oraz mailowo pod adresem [email protected]

Informacje na Pana/Pani temat przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1)}, w celu:

 • prowadzenia Państwa konta w ramach Portalu oraz Aplikacji;
 • realizacji zamówienia, w tym dostawy zakupionych Urządzeń;
 • spełnienia obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych;
 • monitorowania błędów i awarii w naszym oprogramowaniu w ramach prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju oprogramowania;
 • archiwizacji do celów rozpatrzenia reklamacji lub ochrony przed roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dbaniu o interesy Floomli.

Informujemy ponadto, że przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych – względem danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – względem danych, co do których nie zachodzą już podstawy prawne przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych będą nasi usługodawcy w szczególności w zakresie usług z zakresu IT i doradztwa prawnego, oraz operator usługi pocztowej lub kurierskiej.

Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dokonania zamówienia.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Aktualizacja: 01.01.2021